Naši Ukrajinci - sbírka

Bezpečné Rakovnicko

logo

Program výstav v muzeu

Tlestský poklad

Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

30. 6. 2022

bo

Bude polojasno až oblačno, v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 25 až 29°C, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Varianta č. 1

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rozvoj lokality V Jahůdkách

Rozvoj lokality V Jahůdkách

Rozvoj bytové výstavby - lokalita V Jahůdkách

Popis řešeného území

Pozemky, na kterých se uvažuje v budoucnu s nízkopodlažní výstavbou rodinných domků, jsou dnes zemědělsky obdělávané. Zájmové území je téměř rovinné s mírným sklonem jižním směrem, a to s rozdílem cca 2,5 - 3 m na délku území cca 200 m. Ze severní strany navazuje na území částečně přes polní cestu sousední plocha pole a částečně nízkopodlažní bytová a občanská zástavba, z východní strany zástavba nových a starších rodinných domků. Podél jižní strany vede za nezpevněnou polní komunikací železniční jednokolejná trať, a ze západní strany navazuje na území zastavěná chatová oblast. Za tratí jižním směrem se nachází za poměrně velkou plochou vzrostlé zeleně rozlehlá vodní plocha Velkého rybníka.

Řešení inženýrských sítí a dopravní infrastruktura

Řešené území se nachází západním směrem od nové bytové výstavby rodinných domků a jižním směrem od občanské výstavby města. Toto území je dnes tudíž částečně zainvestované z východní strany základními inženýrskými sítěmi:

  • voda je vedena jak v ulici V Jahůdkách, tak v ulici Školní, a to v obou případech s kapacitou ø 100; s napojením se uvažuje z ul. Školní, která probíhá podél východní hranice řešeného území,
  • kanalizace splašková je vedena v přilehlé ulici V Jahůdkách v kameninovém vedení ø 300. V ul. Jencova vede krátká větev kanalizace zděné v profilu 300/300, která dále z PVC ø 300 podchází pod tratí a dále přes soukromé zahrádky je napojena na hlavní řad v ul. Plzeňské v ø 400 z PVC. Z důvodů mírné svažitosti řešeného území směrem jižním se spíše uvažuje s novým vedením z řešeného území do ul. Jencovy až do místa, kde se napojí na stávající vedení z PVC těsně před odbočkou pod trať,
  • dešťové vody budou ponechány na jednotlivých pozemcích rodinných domů,
  • stávající elektrorozvody pro novou zástavbu území nepostačují, je potřeba do všech variantních návrhů zakomponovat novou malou distribuční trafostanici.

Příjezd do řešené lokality a výjezd z lokality je ve všech variantách navržen ze stávajících přilehlých obousměrných komunikací Školní a V Jahůdkách. Ve všech variantách navrhuje architekt hlavní průjezdné komunikace uvnitř území jako jednosměrné. Toto řešení je zvoleno jednak z důvodu maximálního využití řešených ploch na pozemky pro RD - při jednosměrné komunikaci je možné veřejný prostor, jehož součástí je komunikace zpřístupňující pozemky rodinných domků, snížit na šířku 6,5 m, vlastní komunikaci pak na šířku 4,5 m, a jednak z  bezpečnostního hlediska - poloviční pohyb místních automobilů v konkrétním místě. S dnes nezrekonstruovanou komunikací Jencovou, která končí v blízkosti jihovýchodního rohu území, se při napojení řešeného území pro automobilovou dopravu v žádné z variant nepočítá.

Varianty architektonického řešení

Varianta č. 1

23 parcel pro rodinné domy
20 parcel nad 1 000 m2
3 parcely nad 800 m2

Varianta č. 2

20 parcel pro rodinné domy
14 parcel nad 1 000 m2
6 parcely nad 800 m2
Městský bytový dům s 23 malometražními byty

Varianta č. 3

22 parcel pro rodinné domy
17 parcel nad 1 000 m2
5 parcely nad 800 m2

Zpracování projektu

K realizaci byla vybrána varianta č. 1. Projekční náklady na zasíťování stavebních parcel se odhadují na 10 až 15 mil. Kč. Rozpracovaný projekt si lze prohlédnout zde (pdf).