Naši Ukrajinci - sbírka

Bezpečné Rakovnicko

logo

Program výstav v muzeu

Tlestský poklad

Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

30. 6. 2022

bo

Bude polojasno až oblačno, v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 25 až 29°C, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Pohled do parku vč. opravené zdi

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projektová příprava a územní studie

Město Jesenice se snaží postupně připravovat a realizovat své projekty a zároveň podporovat realizaci záměrů jiných subjektů z různých oblastí, které by zajistily udržitelný rozvoj obce.

Studie V Jahůdkách II

V průběhu roku 2009 nechalo město Jesenice zhotovit několik variant řešení budoucí výstavby rodinných domů v lokalitě za ul. V Jahůdkách. Dle výsledku internetové ankety byla k dalšímu rozpracování vybrána první varianta, která počítala se vznikem 23 staveních parcel o velikosti od 800 m2 do 1000 m2. Následně bylo zadáno firmě Planstav a. s. zhotovení dokumentace k územnímu řízení "Zástavba v lokalitě V Jahůdkách". Z důvodu nevypořádání všech majetkoprávních vztahů nebylo možné v projektové přípravě dále pokračovat.

 

Výše uvedené dokumenty a podklady se staly v roce 2019 základem pro vypracování  nové komplexní územní studie zahrnující zastavitelné plochy Z7, Z26 a Z34 vymezené Územním plánem Jesenice, které se nacházejí v lokalitě za ulicí V Jahůdkách a západně od areálu základní školy.

 

Nově vytvořená studie si klade za cíl navrhnout pro celou budoucí lokalitu zástavby vedení všech inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, elektrický proud) a umožnit tak jejich postupné napojování dle jednotlivých etap výstavby. Oproti původním návrhům se v lokalitě navrhuje vznik centrálního prostoru pro zhotovení dětského hřiště a umístění nezbytného mobiliáře. Nově vzniklé ulice jsou navrženy s jednostrannými chodníky vč. doprovodné výsadby stromů a další zeleně. Přístupy do zájmové plochy jsou navrženy pro stávajících komunikacích ulice Školní, V Jahůdkách, Jencova a nově také z ul. Krtská. Návrh počítá se zachováním pěšího koridoru k Velkému rybníku.

Fotogalerie

26.04.2021

Územní studie Jahůdky II

Územní studie Jahůdky II

Vizualizace a plány lokality

Detail

Technickoekonomická studie obchvatu I/27 Jesenice u Rakovníka

V roce 2018 nechalo Ředitelství silnic a dálnic ČR zhotovit technickoekonomickou studii obchvatu I/27 Jesenice u Rakovníka. Účelem předmětné technickoekonomické studie bylo vytvoření návrhu technického řešení přeložky silnice I/27 vyhovujícího platným předpisům, technickým normám či zákonům a sloužícího jako dostatečný podklad pro zadání a zpracování dalšího stupně projektové dokumentace - Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR). Studie bude rovněž sloužit jako podklad pro zpracování Záměru projektu a též dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA).

 

Na základě provedeného hodnocení byly vybrány/jsou preferovány dvě varianty - 1A a 5B. Investiční náklady byly odhadnuty na cca 800  - 890 mil. Kč. Dle posledního sdělení Ředistelství silnic a dálnic ČR vyplývá, že ani jedna z posuzovaných variant nevykazuje přínosy, které by v průběhu hodnoceného období 30 let přesahovaly celkové investiční náklady. Z výsledků hodnocení provedeného v souladu s "Českým systémem hodnocení silnic" (CSHS) a za využití programu HDM-4 je patrné, že projekt je hluboce pod požadovanou hranicí ekonomické efektivnosti. 

Fotogalerie

26.04.2021

Návrh obchvatu města Jesenice

Návrh obchvatu města Jesenice

Vizualizace obchvatu

Detail