Naši Ukrajinci - sbírka

Bezpečné Rakovnicko

logo

Program výstav v muzeu

Tlestský poklad

Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

30. 6. 2022

bo

Bude polojasno až oblačno, v Čechách místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 25 až 29°C, na Moravě a ve Slezsku 30 až 34°C. Noční teploty 17 až 13°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Obsah

EVVO hřiště

EVVO hřiště

Zahrada v přírodním stylu při mateřské škole
v Jesenici u Rakovníka

Výše zmíněný název projektu velmi vhodně vystihuje spojení: „Živá zahrada – poznání a zábava“. Jedná se o společný projekt města Jesenice a Základní školy na revitalizaci zahrady u mateřské školky. Realizace tohoto projektuzískala podporu  v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí, který se zabývá rozvojem infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Realizace projektu za bezmála 4,7 mil. Kč (odhad projektanta) se předpokládá na začátku roku 2015. Poskytnuté dotační prostředky by měly pokrýt 90% veškerých nákladů, tj. spoluúčast města Jesenice by se měla pohybovat ve výši cca 470 tisíc Kč.

Podstatou celého projektu je nenásilně přivést malé děti blíže k  přírodě, pozorovat a vnímat život v přírodě. S trochou nadsázky se dá říci, že se vracíme k myšlence Jana Ámose Komenského: „Škola hrou“. Díky novým herním prvkům, které by měly být nainstalovány v zahradě školky, budou moci děti poznávat život v přírodě a při tom si také hrát. V zahradě by se mělo objevit na 25 herních prvků vč. informačních tabulí a laviček. Jedním z těchto prvků by měl být například i motýlí pahorek, což bude kopeček s terénní skluzavkou doplněnou o kůly znázorňující vývojová stádia motýla. Vše bude dále doplněno vhodnými keři, které lákají motýly vůní svého pylu. Díky vodním stolům budou mít děti možnost poznávat, jak se chová voda v přírodě. Dále se počítá i s hmatovou cestou, která umožní dětem poznávat různé přírodní materiály. Jednou z velkých atrakcí bude bezesporu ptačí pozorovatelna, ze které budou mít malí pozorovatelé možnost sledovat ptáčky u krmítek a budek. Mezi herními prvky by se měl objevit také dřevěný altán pro venkovní výuku a dřevěná krytá kuchyňka s možností hry vaření za použití nasbíraných přírodnin.

Revitalizace zeleně

V rámci tohoto projektu se také počítá s dendrologickým zhodnocením stávajících stromů a keřů, tj. měly by projít odpovídajícími úpravami vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. K zásahům do dřevin by tak mělo docházet v různém rozsahu (zdravotní řez, bezpečnostní řez, redukční řez, stabilizační řez, výchovný řez). Po tomto ošetření jsou v zahradě naplánovány sadovnické úpravy a výsadby druhově i stanovištně vhodných dřevin, které obohatí a doplní celý areál školky. V celkovém pohledu by mělo být vysázeno 44 stromů a 837 keřů.

Oprava oplocení zahrady a veřejného osvětlení

Další částí projektu je také kompletní rekonstrukce předního oplocení z Oráčovské ulice. Celé stávající oplocení vč. kamenného soklu se rozebere. Jednotlivá plotová pole by měla projít obnovou příp. doplněním již chybějících a ulámaných prvků s tím, že by následně prošla žárovým pozinkováním. S ohledem na stav kamenného soklu je naplánována jeho kompletní demontáž s následným zhotovením nového základu a zpětným složením žulových kamenů. V rámci stavebních prací bude také kompletně obnoveno veřejné osvětlení zahrady.

Předpokladáný termín realizace:

Revitalizace zeleně 02 - 03/2015
Opravy oplocení, rekonstrukce veřejného osvětlení, sadové úpravy, instalace herních prvků 03 - 06/2015

 

Počet nabídek 6
Vyhodnocení zakázky K dispozici na profilu zadavatele
Vybraní zhotovitelé

Gardenline s. r. o., Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice

TR Antoš s. r. o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov

Celkové výdaje projektu 4 357 104 Kč
Přidělená dotace z OPŽP 4 219 413 Kč (bude upřeněna dle RoPD)

logo