Naši Ukrajinci - sbírka

Bezpečné Rakovnicko

logo

Program výstav v muzeu

Tlestský poklad

Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 8. 2022

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška-projednání návrhu zadání Územního plánu Jesenice

 

 Mírové náměstí 368,   PSČ: 270 33
                                                                                                                                         
 IČO: 00243825,   Účet: Kom.banka: 51-8437500207/0100,   E-mail: cizkova@jesenice-ra.cz                        Tel/fax: 313599381
                                      Tel:  313599214
 
V e ř e j n á   v y h l á š k a
 
Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Jesenice a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí
 
Město Jesenice jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, který vykonává územně plánovací činnost na základě smlouvy s Ing. Janem Rusňákem, fyzickou osobou, která splňuje kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 
oznamuje zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí
návrh zadání Územního plánu Jesenice
 
dle § 47 odst.1, 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
 
lhůta vystavení návrhu zadání:                                        od 19.3.2009 po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení na úřední desku tj. do 20.4.2009
 
místo vystavení  návrhu zadání:                                  Městský úřad Jesenice, Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice
                                                                              
 
            V uvedené lhůtě 30 dnů od vystavení může každý uplatnit své připomínky k  návrhu zadání Územního plánu Jesenice. K připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.
 
Vzhledem k rozsahu písemnosti není zveřejněna celá písemnost, k nahlédnutí je na výše uvedených místech, nebo na internetových stránkách Města Jesenice na www.jesenice-ra.cz nebo www.agrobau.cz.
 
Dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad obdržely návrh zadání jednotlivě. Dotčené orgány a krajský úřad mohou uplatnit své požadavky na obsah územního plánu a požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí do 30 dnů po obdržení návrhu zadání Územního plánu Jesenice. Sousední obce mohou ve stejné lhůtě uplatnit své podněty.
 
Své požadavky, podněty a připomínky zasílejte na adresu: Městský úřad Jesenice,  Mírové náměstí 368 ,270 33 Jesenice
 
                                                                      Taťána Čížková
                                                             Starostka Města Jesenice
                                                                                                        
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce Městského úřadu Jesenice a na výše uvedených internetových stránkách.
 
Vyvěšeno dne:                                                                        Sejmuto dne :
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
 
 
 
 
 

 

Vyvěšeno: 18. 3. 2009

Datum sejmutí: 21. 4. 2009

Zpět