Naši Ukrajinci - sbírka

Bezpečné Rakovnicko

logo

Program výstav v muzeu

Tlestský poklad

Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

19. 5. 2022

skoroj

Bude jasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Denní teploty 23 až 27°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Mladí hasiči v akci

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Aktualizace 01/2022: Informace k dopravním omezením v souvislosti s prováděním stavby „I/27 průtah II. a III. etapa – oprava komunikace“

Typ: ostatní
Popis přístupů do lokalit omezených realizací stavby

Rozsah prací:

V rámci výše uvedené stavby bude probíhat rekonstrukce ulice Plzeňská v Jesenici v úseku od ulice Oráčovská až na konec města Jesenice ve směru na Plzeň. V dané ulici se bude postupně opravovat kanalizace, vodovod, chodníky, veřejné osvětlení a těleso silnice.

Termín:

12. 4. 2021 - 31. 8. 2022

Etapizace stavby

I. etapa (12. 4. 2021 - 30. 4. 2022) - úsek ulice od ul. Oráčovská k ul. Krtská (neprůjezdná od Plzeňské ul.), úsek od železničního přejezdu k ul. 5. května (průjezdná z ul. Plzeňská), při pokládce finálních vrstev živice bude neprůjezdná křižovatka Mírové nám. x Oráčovská ulice x Plzeňská ulice (termín bude upřesněn)

II. etapa (1. 5. 2022 - 31. 8. 2022) - úsek od ul. 5. května (neprůjezdná od Plzeňské ul.) k ul. Krtská (průjezdná od Plzeňské ul.) - jedná se o předpoklad, který se může změnit!

Dopravní opatření pro I. etapu stavby:

Silnice I/27 bude z důvodu uzavření železničního přejezdu zcela uzavřena pro veškerou tranzitní kamionovou i osobní dopravu, tj. tato vozidla budou muset dodržovat dopravní značení a vyznačené objízdné trasy. Tato opatření platí také pro uživatele všech rekreačních zařízení (penziony, hotely, ubytovny, kempy) a majitele chat v Jesenici a přilehlých obcích.

Přístup do neuzavřené části ul. Plzeňská od Oráčovské ulice (od Rakovníka) do ul. Školní a ul. Krtská:

Ve směru od Rakovníka bude nutné respektovat náhradní dopravní značení a využívat ulice Wintrova, Nezvalova, Smetanova a Příčná. Lokalita sídliště v ul. Školní bude přístupná ulicí 5. května a ul. Okálová.

Přístup do ulice V Jahůdkách:

Tato ulice bude v rámci první etapy stavby zcela nepřístupná z ul. Plzeňská. Náhradní přístup do ulice bude umožněn ul. 5. května po zpevněné polní cestě živičným recyklátem od domu čp. 351, tj. na přechodnou dobu budou odstraněny betonové květníky.

Přístup do ulice Jencova:

Tato ulice bude v rámci první etapy stavby zcela nepřístupná z ul. Plzeňská. Náhradní přístup do ulice bude umožněn ul. 5. května kolem domu čp. 351 k ul. V Jahůdkách a po zpevněné polní cestě živičným recyklátem, tj. bude zajištěn přístup od pole.

Přístup do uzavřených částí ulice Plzeňská a Mírové nám.:

V prvních dnech staveních prací budou nemovitosti omezeně přístupné po vyfrézované komunikaci, následně doporučujeme obyvatelům, kteří denně dojíždějí do práce, aby si své osobní vozidlo přeparkovali mimo území probíhajících stavebních prací. Bližší informace (např. přístupnost konkrétního domu vozidlem apod.) hlavně pro majitele nemovitostí v Plzeňské ulici budou poskytovat zástupci zhotovitele, na tel. kontaktech uvedených v oslovovacím dopise z března 2021.

Přístup do lokality za železničním přejezdem, ul. Zahradní, ul. K Drahouši, ul. Rekreační, Samosta ÚSP (Domov Krajánek), K Velkému rybníku:

Část ulice Plzeňská za železničním přejezdem bude realizována tzv. na půlky, tj. bude zde umožněn kyvadlový provoz pomocí semaforů. Pro obyvatele uvedených ulic a zaměstnance jednotlivých provozů/podniků bude zajištěn přístup po zpevněné polní cestě živičným recyklátem podél železnice do ul. Zahradní, dále po cestě k Fikačům, do ul. Oráčovská. Dále bude třeba se pohybovat dle náhradního dopravního značení a stanovených objízdných tras.

S ohledem na omezené šíře jednotlivých cest a ulic, bude třeba dbát zvýšené pozornosti nejen vůči ostatním vozidlům, ale i pěším chodcům.

Z důvodu omezené kapacity polních cest a ulice Zahradní bude Městský úřad Jesenice vydávat pro obyvatele dané lokality a pracující v dané lokalitě povolenky k vjezdu na polní cestu. Tyto povolenky nebudou vydávány majitelům nebo uživatelům rekreačních chat, které žádáme, aby respektovali objízdné trasy. Již vydané povolenky s datem platnosti do 31. 7. 2021 budou platné po celou dobu uzavírky (po celou dobu stavby I. etapy projektu).

Zásobování podniků v dané lokalitě bude možné pouze ve směru od Kralovic (Plzně).

Zásobování obchodů:

Zásobování obchodů bude možné vždy s přihlédnutím k aktuálnímu průběhu stavebních prací. Obchody na Mírovém náměstí budou moci využívat okolní ulice, např. Hradní ul. nebo Křižíkova ul. Zásobování doporučujeme realizovat menšími nákladními vozidly. Obchody v okolí kostela a ZŠ a PrŠ Jesenice budou muset využívat ul. Krtská, ul. V Jamce.

Upozornění a apel na řidiče:

Žádáme všechny obyvatele města Jesenice, řidiče a návštěvníky města Jesenice, aby dodržovali všechna dopravní omezení. Při využívání objízdných tras v intravilánu města Jesenice žádáme všechny o trpělivost, shovívavost a vzájemné porozumění. V mnoha ulicích využívaných pro objízdné trasy budou rozmístěné zákazy zastavení, které bude nezbytné s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy respektovat!

S ohledem na omezenou kapacitu a šířku jednotlivých ulic města Jesenice žádáme všechny, aby se pokusili omezit cestování osobními vozidly, příp. využívali jízdní kola nebo chodili pěšky.

Další informace:

Informace o objízdných trasách platných pro druhou etapu stavby budou uveřejněny nejpozději týden před jejím zahájením.

Z důvodu zajištění prostupnosti území budou z ul. Školní směrem do areálu bývalého státního statku demontována zadní vrata.

Vývoz popelnic z uzavřených částí ulic Plzeňská budou organizovány pomocí pracovníků zhotovitele ze svozových míst. Proto bude nutné, aby si majitelé označili popelnici číslem popisným svého domu.

Děkujeme za pochopení

Za město Jesenice Ing. Jan Polák, starosta


Příloha

Vytvořeno: 7. 4. 2021
Poslední aktualizace: 6. 1. 2022 08:42
Autor: Jan Polák