Program výstav v muzeu

Tlestský poklad

Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 4. 2018

j

Bude většinou jasno až skoro jasno. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Fara v zimním opojení

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rozvoj města

Město Jesenice má zpracovánu svou vlastní koncepci postupného rozvoje, která byla odsouhlasena zastupitelstem města dne 14. 12. 2011 usnesením č.14/8/2011. Schválenou koncepci obsahující priority města Jesenice v jednotlivých zájmových oblastech najdete pod tímto odkazem.

Novou koncepci tvoříme společně se všemi zastupiteli a veřejností, která má zájem se do koncepce zapojit - pracovní verze k 1. 9. 2016.

Změna č. 1 Územního plánu Jesenice 2016 -  2017

V letošním roce Zastupitelstvo města rozhodlo o zahájení zpracování Změny č.1 Územního plánu Jesenice, vydaného v roce 2012. Aktuálně pracujeme na úvodní fázi pořízení Změny, jejímž výsledkem bude Návrh zadání, který soustředí nejzásadnější podněty na vyvolané změny v území a bude podkladem další fáze, tzn. návrhu Změny.

Do 23. 12. 2016 je možné buď na městském úřadě nebo mailem na info@jesenice-ra.cz podat žádost o zahrnutí Vašich záměrů do Změny č.1...

Zobrazit více

Územní plán Jesenice

Územní plán je druh studie, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. V Česku je územní plán vyhotovován na základě stavebního zákona 183/2006 Sb, má formu opatření obecné povahy a vydává ho zastupitelstvo obce.                                                           

Zobrazit více

Realizované projekty 2010 - 2014

Rekonstrukce dětského hřiště V Zahradách | Rekonstrukce místních komunikací

Jesenice | Revitalizace parku u domu s pečovatelskou službou | Rekonstrukce

místních komunikací ul. Wintrova a Nezvalova a související stavební práce |

EKO - Country kemp Jesenice - I. etapa | Snížení energetické náročnosti ZŠ

Jesenice | Obnova bytového fondu města Jesenice - SFRB | Rekonstrukce zdroje

vytápění a rozšíření teplovodní sítě CZT v Jesenici | Snížení energetické

náročnosti budovy DPS V Zahradách 404 | Snížení energetické náročnosti budovy

DPS Plzeňská čp. 405 a 36 | Zvýšení kapacity sběrného dvora města Jesenice |

Tematická stezka "Jesenice ve stopách žuly" | Obnova drobných sakrálních

staveb | Jesenicko.Za odměnu

Zobrazit více

Realizované projekty 2014 - 2018

Revitalizace Školní ulice - multifunkční plochy (1. etapa) | Zahrada v přírodním stylu

při mateřské škole v Jesenici u Rakovníka | Snížení energetické náročnosti budovy

KD Jesenice | Sběrný dvůr Jesenice | Kulturní a společenské centrum Jesenice |

Rekonstrukce místní komunikace - ulice Hradní, Jesenice | Bezpečnost a ochrana

dětí a mládeže v obci Jesenice, okr. Rakovník | Rekonstrukce lesní cesty Plávečská,

Jesenice

Zobrazit více

Připravované projekty

Rozvoj bytové výstavby - lokalita V Jahůdkách

Projekt řeší rozvoj nízkopodlažní výstavby rodinných domů v lokalitě navazující na ulici V Jahůdkách. Zájmové území je téměř rovinné s mírným jižním sklonem. Pozemky řešeného území jsou v současné době zemědělsky obdělávané.

Zobrazit více

Revitalizace Mírového náměstí

Studie revitalizace Mírového náměstí v Jesenici počítá se změnou funkčního uspořádání centrálního prostoru města tak, aby sloužil jako místo pro relaxaci, odpočinek a jako centrum obchodu.

Zobrazit více